Zobrazit všechny kategorie

Zpracování osobních údajů

Informace využíváme v případě, že zpracováváme osobní údaje potřebné k dokončení kupní smlouvy s MISDA s.r.o. (dále jen „MISDA“) nebo pro splnění opatření přijatých před uzavřením dané smlouvy.

1. Primární údaje o správci kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je firma MISDA s r.o., se sídlem Sluneční náměstí 2561/3, 158 00 – Praha 13 Stodůlky, identifikační číslo: 62909169, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 34754 (dále jen „správce“). Adresa elektronické pošty správce je info@misda.cz, telefon +420 724 110 090.

2. Důvod užívání osobních údajů

Zákonným důvodem k práci s Vašimi osobními údaji je fakt, že toto zpracování je potřebné k vyplnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou užity k dokončení smlouvy mezi Vámi a správcem nebo provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy. Z pozice správce se nejedná o automatické individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou uloženy u správce po dobu 10 let.

5. Další příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje budou poskytnuty zasílatelské společnosti a jiným osobám, kteří se účastní na dodání zboží nebo realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Správce nemá v úmyslu prodat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Práva subjektu údajů

Zákazníci mají právo požadovat od správce přístup k jejich osobním údajům, právo na korekci či výmaz jejich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud jste přesvědčeni, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné a nemáte k nim povinnost. Je však nutné pamatovat na to, že jsou potřebným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez sdělení Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies.

Rozumím