Zobrazit všechny kategorie

Ochrana osobních údajů

Úvod

V tomto ustanovení jsou popsané zásady, jak společnost MISDA s.r.o., IČO: 62909169, se sídlem Sluneční náměstí 2561/3 158 00 Praha 13 – Stodůlky, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 34754 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „MISDA“), nakládá s osobními údaji a upravuje pravidla zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.misda.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků MISDA, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

Při práci s osobními údaji zákazníků a uživatelů působí MISDA jako správce. MISDA určuje za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

 

Typy zpracovávaných údajů

Údaje poskytnuté zákazníky – MISDA zpracovává osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Hlavně pracuje s osobními údaji, které jí sami poskytnete při registraci na MISDA nebo při vytvoření Vaší objednávky. K těmto údajům patří e-mailová adresa a v případě zákazníků dále i jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt a platební údaje. Následně můžete dobrovolně doplnit další údaje jako například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.

Údaje získané prostřednictvím cookies – Pro lepší efektivitu reklamních kampaní a vylepšení produktové nabídky vyhodnocuje MISDA informace o zboží, které její zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich užitím, tak MISDA má přístup k údajům o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách www.misda.cz.

Údaje z Facebooku – Při registraci přes Facebook, dáváte MISDA přístup k Vašemu veřejnému profilu. Tím tedy poskytujete pouze veřejně přístupné údaje z vašeho facebookového profilu, jako Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věkovou kategorii a údaj o pohlaví. Dále poskytujete údaje o datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a o e-mailové adrese. Poskytnuté veřejné informace se řídí dle Vašeho nastavení.

Údaje z Googel - Při registraci přes Google, dáváte MISDA přístup k Vašemu veřejnému profilu. Tím tedy poskytujete pouze veřejně přístupné údaje z vašeho facebookového profilu, jako Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věkovou kategorii a údaj o pohlaví. Dále poskytujete údaje o datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a o e-mailové adrese. Poskytnuté veřejné informace se řídí dle Vašeho nastavení.

MISDA nesbírá jakékoli sensitivní osobní údaje obsahující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, sexuální orientaci apod.

 

Účely zpracování osobních údajů

Pro vyřízení Vaší objednávky a splnění smlouvy mezi MISDA a zákazníkem, potřebujeme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje následující aktivity: zalistování objednávky, zpracování objednávky, zaplacení objednávky a doručení objednávky. V případě neposkytnutí výše zmíněných údajů MISDA nemůže zpracovat Vaši objednávku.

Pro prezentaci nabídky našich produktů zasílá MISDA zákazníkům obchodní sdělení. K zasílání obchodních sdělení využívá MISDA primárně emailovou adresu.  O významných slevových akcích na produkty informujeme ojediněle formou SMS. V těchto případech zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které zákazníci na MISDA již zakoupili. Důvodem zpracování je realizace oprávněných zájmů MISDA v podobě omezeného přímého marketingu. MISDA tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas. Na druhou stranu Vám MISDA umožňuje kdykoli se z odběru obchodních sdělení odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na MISDA zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas MISDA získává vytvořením registrace na MISDA. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení. V případě odvolání souhlasu, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů MISDA.

Pro prezentaci nabídky našich produktů uživatelům zasílá MISDA obchodních sdělení.  K zasílání obchodních sdělení užívá MISDA primárně emailovou adresu. Obchodní sdělení Vám zasíláme jen tehdy, pokud od Vás máme souhlas se zpracováním osobních údajů k tomuto účelu. Souhlas je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení je možné plně využívat naše webové stránky. Souhlas MISDA udělujete v průběhu registrace na MISDA. Registraci na MISDA mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení.

Pro lepší cílení reklamy a propagaci značky zpracovává MISDA při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je tedy možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. Souhlas je opět zcela dobrovolný. Uvedenými daty získává MISDA statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné zefektivnit reklamu nebo uzpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo také co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. Více informací o cookies naleznete zde.

V případech kdy kontaktujete zákaznickou podporu v nepracovní době, nám můžete sdělit email a nebo telefonní číslo. V případě, že nám tyto údaje sdělíte, tak souhlasíte s tím, že budou jen ke zmíněnému účelu a nebudou využívány pro jiné účely.

 

Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Uživatelé i zákazníci MISDA mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to kliknutím na daný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo vznesením námitky proti zpracování osobních údajů u MISDA na e-mailové adrese info@misda.cz.

Cookies – v případě, že chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, je třeba změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. Pokud zakážete MISDA ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací o zákazu a smazání cookies naleznete zde.

 

Kdo má přístup k údajům?

V první řadě jsou osobní údaje zpracovávány MISDA a zaměstnanci MISDA. Všechny osoby, které mají přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po ukončení pracovního poměru.

MISDA dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro MISDA pro účely a způsobem, které MISDA stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které MISDA využívá, patří:

 

Jak dlouho údaje zpracováváme?

K splnění smlouvy MISDA drží osobní údaje po celou dobu, co se objednávka vyřizuje. Do této doby se počítá i doba zaplacení a doručení zboží. Dále má MISDA zákonnou povinnost k ukládaní účetních dokladů a v nich obsažených osobních údajů.

Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu trvání souhlasu s jejich zasíláním. Zákazníkům jsou obchodní sdělení zasílána po dobu, než se odhlásí z jejich odběru, nebo také do doby než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle zasílá MISDA obchodní sdělení po dobu 10 let.

S údaji získanými pro marketingové účely prostřednictvím cookies pracuje MISDA po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies máte povoleno ve svém prohlížeči, nebo také do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí MISDA pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vycházejících z právních předpisů, které se na MISDA vážou.

 

Jaká jsou vaše práva?

Dle nařízení ochrany osobních údajů (GDPR) se můžete obrátit na MISDA a dožadovat se:

Informací o osobních údajích, které MISDA užívá, ohledně účelu a povaze nakládání osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo MISDA. Obecné informace o tom, jak je s osobními údaji nakládáno je obsaženo v tomto ustanovení.

Přístup k údajům, které jste sdíleli s MISDA vytvořením registrace nebo objednávky. V případě uplatnění daného práva Vám MISDA sdělí, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám budou na vyžádání zpřístupněny v zákonné lhůtě.

Opravy osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pokud o Vás máme chybné osobní údaje, tak nám to prosím sdělte a MISDA to opraví.

Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že MISDA nakládá s osobními údaji v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

Odstranění osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již MISDA nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek MISDA Vaše údaje zlikviduje.

Dále mohou zákazníci MISDA odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení, nebo vyhodnocováním nákupních preferencí. V případě, že odvoláte souhlas, tak MISDA ukončí zpracování osobních údajů pro dané účely.

Krom výše uvedených práv máte dále možnost obrátit se v případě porušení povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Bezpečnost

Pro MISDA je bezpečnost vašich osobních údajů absolutní prioritou. Zpracovávání osobních údajů je plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Při nakládání s osobními údaji klademe velký důraz na technické a organizační zabezpečení osobních údajů.

Všechny osobní údaje v elektronické formě se ukládají do systémů, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. MISDA pravidelně testuje a vylepšuje zabezpečení osobních údajů.

 

Kontakt

V případě dotazů týkajících se zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se prosím obraťte na MISDA. Můžete nás kontaktovat buď e-mailem na adrese info@misda.cz, nebo na telefonním čísle +420 724 110 090.

 

Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 24. 5. 2018.

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies.

Rozumím